APEL PTL i SITLiD

Apel Polskiego Towarzystwa Leśnego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa o aktywne uczestnictwo Polski w dalszych pracach UE nad „Unijną strategią  na rzecz bioróżnorodności 2030"

 

 

 

 Komunikat I - 2021

 KOMUNIKAT I

 

Koleżanki, Koledzy!


Przekazujemy informacje dotyczące planowanej działalności Oddziału Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Leśnego w pierwszym półroczu bieżącego roku. Niestety ciągle niepewna sytuacja epidemiologiczna, nie daje gwarancji, że uda się zrealizować nasze zamierzenia. Niemiej dołożymy wszelkich starań, żebyśmy mogli się spotkać. Zarząd Oddziału zaprasza wszystkich członków i sympatyków do udziału w wydarzeniach, jakie zostały zaplanowane na najbliższe miesiące.

Konferencje i seminaria tematyczne
W 2019 roku, podczas Seminarium Oddziału Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Leśnego i Wydziału Leśnego UPP „Sołacz kolebką poznańskich leśników” zaproponowano, żeby w 2020 roku seminarium/spotkanie/spacer pt. „Zieleń Sołacza”. Niestety z powodu ogłoszonego stanu zagrożenia epidemiologicznego zaplanowane wydarzenie się nie odbyło. Jeżeli tylko sytuacja pozwoli, seminarium to odbędzie się w czerwcu 2021 roku, a poprowadzą je Pani prof. Małgorzata Mańka wraz z Panem prof. UPP Władysławem Danielewiczem z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Organizatorami tego spotkania są: Oddział Wielkopolski Polskiego Towarzystwa Leśnego i Towarzystwo Przyjaciół Sołacza. Szczegółowe informacje zostaną podane w kolejnym komunikacie. Również w pierwszym półroczu 2021 roku planujemy zorganizować Seminarium w Krotoszynie, promujące popularną wersję publikacji Przewodnika przyrodniczo krajoznawczego

„Płyta Krotoszyńska. Między Gostyniem a Ostrowem Wlkp."
Autorstwa Władysława Danielewicza i Pawła Andersa. Publikacja ukazała się w grudniu 2020 r. przy udziale nadleśnictw terenu „Płyty Krotoszyńskiej”. Oddział Wielkopolski PTL był koordynatorem prac związanych z wydaniem tej publikacji.

Sesja terenowa
Tradycyjnie również w tym roku planujemy zaprosić Państwa na dwie sesje terenowe pt.: „Śladami historii” - teren Nadleśnictwa Pniewy (RDLP w Poznaniu), miejscowość Bytyń i okolice. Wycieczka członków Oddziału Wielkopolskiego PTL śladami ekskursji z 1909 roku wg opisu trasy zawartej w czasopiśmie Ziemianin. Oraz z cyklu „Znana i nieznana Wielkopolska”, uwzględniającego prezentację walorów przyrodniczych oraz kulturowych Wielkopolski wraz z przedstawieniem jednostek organizacyjnych związanych z lasami (powszechny udział sympatyków leśnictwa i Towarzystwa Leśnego), Nadleśnictwo Kalisz (RDLP w Poznaniu). Również w przypadku tej aktywności szczegółowe informacje zostaną podane w kolejnym komunikacie.

Dodatkowe informacje:
Trwają zawansowane prace nad dwiema pozycjami wydawniczymi „Lasy Niepodległej w 1923 roku”, autorstwa prof. Bohdana Ważyńskiego oraz „Udział leśników w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919” autorstwa prof. Władysława Chałupki. Celem prac jest udostępnienie w formie elektronicznej publikacji wydawanych przez Oddział Wielkopolski PTL. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej Oddziału. W trakcie konsultacji jest tekst apelu Polskiego Towarzystwa Leśnego, skierowanego do Ministra Klimatu i Środowiska o aktywne uczestnictwo Polski w dalszych pracach UE nad „Strategią na rzecz bioróżnorodności 2030”, uwzględniające specyfikę, dorobek i dotychczasowe osiągnięcia polskiego leśnictwa w ochronie bioróżnorodności. Tekst ten, z chwilą ukazania się jego ostatecznej formy, zostanie zamieszczony na stronie Oddziału Wielkopolskiego PTL.
Osoby dysponujące adresem elektronicznym (e-mail), a otrzymujące dotychczas korespondencję w formie tradycyjnej proszone są o przesłanie tego adresu poprzez wiadomość e-mail do www.wielkopolski.@ptl.pl lub jbehnke@up.poznan.pl. Informacje dotyczące przedsięwzięć Oddziału dostępne na stronie internetowej
www.wielkopolski.ptl.pl Ponadto przypominamy o obowiązku składkowym (120 zł rocznie, 24 zł rocznie emeryci, uczniowie i studenci) wynikającym ze statutu PTL, numer konta: 42 10204027 0000 1202 0400 0147


Darzbór!

Sekretarz Zarządu Oddziału Jolanta Behnke-Borowczyk i Przewodniczący Zarządu Oddziału Jerzy Flisykowski                                                                           

Komunikat i plan pracy dostępne do pobrania:

1. Komuniat I - 2021
2. Plan-pracy-ZO-Wlkp.-PTL-2021Film oraz materiały z seminarium

Szanowni Państwo,

prezentujemy nagranie wykonane podaczas seminarium "Korzystanie z zasobów przyrody oraz ich ochrona”. Pod nagraniem oraz w zakładce "Publikacje" są dostępne do pobrawnia materiały w formie plików "pdf".


Zapraszamy do oglądania i czytania

 

Materiały konferencyjne w formie PDF

 Harmonogram semianarium on-line „Korzystanie z zasobów przyrody oraz ich ochrona”Semianarium on-line „Korzystanie z zasobów przyrody oraz ich ochrona”

Szanowni Państwo,

Oddział Wielkopolski Polskiego Towarzystwa Leśnego wraz ze współorganizatorami ma przyjemność zaprosić Państwa na seminarium on-line zatytułowane „Korzystanie z zasobów przyrody oraz ich ochrona”, które odbędzie się 17 grudnia.

W związku z ograniczoną liczbą uczestników oraz prowadzeniem spotkania na platformie MS Teams niezbędna jest rejestracja uczestników. Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod adresem https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rOYVx3B3Mk6HQTvpdZdm8AMKPVgNXTJDgsNb1RKxcqBUQ0VWM1NBNzc3WDg1VlpHQlVCNzJSQlJNUy4u Link rejestracyjny będzie aktywny do 9 grudnia 2020 r. (godz. 23:00). Rejestracja w późniejszym terminie nie będzie możliwa.

W załączniku przesyłamy program. Dodatkowe informacje będą na bieżąco udostępniane na stronie http://www.wielkopolski.ptl.pl/aktualnosci

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres SeminariumWLTD@pracownik.up.poznan.pl

 

Z wyrazami szacunku,
Jerzy Flisykowski
Przewodniczący Oddziału Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Leśnego