Światowy Dzień Serca Nadleśnictwo Czerniejewo – niedziela, 25 września 2022 roku Leśnicy i kardiolodzy zapraszają na Nordic Walking w lesie

W niedzielę, 25 września 2022 roku o godzinie 10:30 leśnicy i  kardiolodzy  dbający o zdrowie i kondycję fizyczną zapraszają swoich przyjaciół, miłośników lasu i rekreacji na wędrówkę do  Nadleśnictwa Czerniejewo.


W programie nordyckie spacery „po zdrowie” i dla regenerującego odprężenia. Wiadomości o lesie i przyrodzie będą udzielać leśnicy, a o zdrowiu i prawidłowej diecie będą informować fachowcy. Okazją do spotkania na trasie w lesie jest Światowy Dzień Serca oraz trwająca kampania „Lasom Przyjazny”. W tym roku spotykamy się już po raz szesnasty.

 

Od sześciu lat uczestniczą w naszej imprezie osoby, które zawdzięczają swoje życie dzięki transplantacji. Dla nich aktywność fizyczna jest wyjątkowo ważna, nie zabraknie tych szczęściarzy również w tym roku. Dają oni świadectwo, że po tak poważnej operacji można cieszyć się życiem, pracować, uprawiać sport, podróżować… Od 2010 roku przeszczepy serca ze znakomitym efektem przeprowadzane są w Poznaniu, w klinice prof. Marka Jemielitego w Szpitalu klinicznym przy ul. Długiej.

Nordic Walking to sport, który pozwala trenować i utrzymywać całe ciało: serce, mięśnie, stawy w dobrej kondycji – bez przeciążania. Trasy spaceru opracowano dla entuzjastów przyrody i pasjonatów niezwykłych wycieczek, którzy lubią wędrować po lesie, poświęcając nieco więcej uwagi spotykanym roślinom i zwierzętom.

 

TRASA A  (ZIELONA)  „U źródeł Cybinki” - (długość 2.5 km, szacunkowy czas przejścia 50-60 min)

Trasa rozpoczyna się nieopodal rzeki Cybinki, na terenie miejsca postoju znajdującego się przy wiacie z miejscem na ognisko w leśnictwie Jezierce. Uczestnicy pokonają małą pętle ścieżki edukacyjnej, mijając przy tym drzewostany starszych klas wieku z różnicowanym składem gatunkowym dobrze dopasowanym do warunków siedliskowych. Trasa mija pozostałości starej przystani rybackiej zlokalizowanej przy jeziorze Ósemka, następnie po bardziej wymagającym podejściu prowadzi dalej groblą pomiędzy wcześniej mijanym jeziorem Ósemka, a jeziorem Ully. Chwilę później do pokonania jest drewniana kładka umożliwiająca przeprawę między dwoma jeziorami. Uważnie się oglądając można dostrzec ślady bytowania rodziny bobrów, a przy odrobinie szczęścia można spotkać nawet samego gryzonia. W dalszej części trasy uczestnicy docierają do miejsca wypoczynku zlokalizowanego nad brzegiem malowniczego jeziora Ully, którego wyjątkowe walory przyrodnicze i krajobrazowe o każdej porze roku przyciągają rzesze miłośników aktywnego wypoczynku na łonie natury.

 

Ostanie fragmenty trasy prowadzą ścieżką wzdłuż szkółki leśnej w Jeziercach, mijając po drodze punkty przygotowane w ramach ścieżki edukacyjnej m.in. opisujące martwe drewno w lesie. Nie wymaga dużego wysiłku fizycznego, bez trudu pokona ją każdy chętny.

 

TRASA B (CZERWONA) –  „Wokół jezior babskich” - (długość 6 km, szacunkowy czas przejścia ok. 120 min)

Trasa rozpoczyna się nieopodal rzeki Cybinki, na terenie miejsca postoju znajdującego się przy wiacie z miejscem na ognisko w leśnictwie Jezierce. Uczestnicy początkową część trasy pokonają razem z osobami poruszającymi się trasą zieloną ścieżką edukacyjną, mijając przy tym drzewostany starszych klas wieku z różnicowanym składem gatunkowym dobrze dopasowanym do warunków siedliskowych. Również tutaj będzie okazja zobaczyć starą przystań rybacką nad jeziorem Ósemka. Po bardziej wymagającym podejściu następuję rozwidlenie ścieżek: szlak zielony odbija w prawo, a uczestnicy będą podążać dłuższą pętlą ścieżki edukacyjnej prowadzącej dalej wzdłuż jeziora Ully, aby następnie pokonać urokliwy drewniany mostek o długości ok. 35 m nad rzeką Cybinką. (Uwaga! należy zachować ostrożność. Obowiązuje ruch jednokierunkowy).  Dalej będą podążać wąska ścieżką , a następnie przejść widokową trasą pomiędzy jeziorami Cyganek i Baba do żółtego szlaku turystycznego. Przechodząc dalej wzdłuż jeziora Baba dotrą do miejsca wypoczynku, gdzie będzie można nacieszyć się przepięknym widokiem krajobrazu leśnego oraz podziwiać majestatyczne dęby - pomniki przyrody. Kolejny etap trasy wiedzie duktami leśnymi, gdzie okoliczne lasy urzekają mozaiką siedlisk i gatunków flory i fauny. Ostatnie fragment szlaku przebiega przy jeziorze Ully oraz przy Szkółce Leśnej w Jeziercach, gdzie będzie można w pełni cieszyć się z obcowania z naturą.

Ze względu na długość i poruszanie się trudniejszymi odcinkami trasy m.in. ścieżkami przez groblę, trasa polecana jest dla miłośników dłuższych spacerów.

Na każdej trasie wskazane jest obuwie terenowe i strój spacerowy „na każdą pogodę”. Podczas spaceru Nordic Walking będą obecni instruktorzy.

Po spacerze zapraszamy uczestników Nordic Walking na zdrowy, leśny posiłek, przygotowany zgodnie z najlepszą dla serca dietą paleolityczną myśliwych i zbieraczy. Zapewniamy ograniczoną liczbę kijków nordyckich do spacerów po lesie oraz smaczny posiłek regeneracyjny. Wpłata  na miejscu 40,00 zł od osoby na pokrycie kosztów posiłku.

 

 

Plik pdf do pobrania -> plikUpamiętnienie kórnickich nadleśniczych

Początki nowoczesnego polskiego gospodarstwa leśnego w zaborze pruskim datują się na lata 40. XIX wieku, kiedy to Polacy z Wielkiego Księstwa Poznańskiego zaczęli pojawiać się na wyższych uczelniach leśnych, zwłaszcza w Królewskiej Saskiej Akademii Leśnej w Tharandcie i nieco później w pruskiej Akademii Leśnej w Eberswalde.


Pierwszym Polakiem w Wielkim Księstwie Poznańskim z wyższym wykształceniem leśnym był Hipolit Trąmpczyński, który w 1843 r. objął stanowisko nadleśniczego w lasach kórnickich Tytusa Działyńskiego. W 1866 r., dzięki staraniom Hipolita Trąmpczyńskiego i Hipolita Cegielskiego, prezesa Centralnego Towarzystwa Gospodarczego, wielkopolscy leśnicy utworzyli Wydział Leśny przy CTG, który w 1908 r. przekształcił się w Towarzystwo Leśne w Wielkim Księstwie Poznańskim.  Na przestrzeni 52 lat działalności tej organizacji polskich leśników w Wielkopolsce (istniała do 1918 r.), decydującą rolę odegrali w niej kórniccy nadleśniczowie. Poza wymienionym Hipolitem Trąmpczyńskim byli to Józef Rivoli i Kazimierz Wojczyński. Wszyscy byli absolwentami Królewskiej Saskiej Akademii Leśnej w Tharandcie i swoją działalnością zapisali się złotymi zgłoskami na kartach historii polskiego leśnictwa doby zaborów i początków odrodzonej Rzeczypospolite.

W nawiązaniu do przypadającej w 2021 r. 155. rocznicy powstania Wydziału Leśnego Centralnego Towarzystwa Gospodarczego zrodził się pomysł upamiętnienia tych zasłużonych nadleśniczych kórnickich. W organizację tego przedsięwzięcia zaangażowały się następujące instytucje: Oddział Wielkopolski Polskiego Towarzystwa Leśnego, Fundacja Zakłady Kórnickie, Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk, Biblioteka Kórnicka Polskiej Akademii Nauk i Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu.

Z powodu różnorakich okoliczności zewnętrznych odsłonięcie pamiątkowej obelisku autorstwa Michała Woźniaka, upamiętniającego wymienionych wyżej nadleśniczych kórnickich, odbyło się z rocznym opóźnieniem w dniu 6 czerwca br. na terenie Arboretum Kórnickiego Instytutu Dendrologii PAN. Jego odsłonięcia dokonali: Jerzy Flisykowski, przewodniczący OW PTL, dr Mariusz Grzybek, prezes Zarządu Fundacji Zakłady Kórnickie, prof. dr hab. Andrzej Jagodziński, dyrektor Instytutu Dendrologii PAN, Katarzyna Woźniak, zastępca dyrektora Biblioteki Kórnickiej PAN oraz dr Andrzej Konieczny, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: dr Janusz Dawidziak, przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Leśnego, Przemysław Pacholski burmistrz Gminy i Miasta Kórnik, prof. UPP dr hab. Robert Kuźmiński ,prodziekan WLiTD UPP   oraz członkowie zarządu OW PTL w osobach prof. dr hab. Małgorzaty Mańki, prof. dr hab. Dariusza Gwiazdowicza, prof. UPP dr hab. Jolanty Behnke-Borowczyk, dr Marleny Baranowskiej, Marleny Kowalkowskiej

W programie okolicznościowego seminarium w Zamku Kórnickim znalazły się cztery wystąpienia: dr. hab. Przemysława Matusika, prof. UAM – Centralne Towarzystwo Gospodarcze – w kręgu pracy organicznej i solidaryzmu społecznego, prof. dr. hab. Władysława Chałupki – Działalność organizacyjne leśników polskich w Wielkim Księstwie Poznańskim, dr. hab. Tadeusza Janickiego, prof. UAM – Lasy Prowincji Poznańskiej i ich przejmowanie przez władze polskie w latach 1919-1922 oraz Jerzego Flisykowskiego – Oddział Wielkopolski Polskiego Towarzystwa Leśnego współcześnie.  Teksty wystąpień wraz z krótkimi biogramami upamiętnionych nadleśniczych znalazły się w okolicznościowej publikacji, którą otrzymali uczestnicy seminarium.

 

 

 

 

HIPOLIT TRĄMPCZYŃSKI

Urodził się 6 VIII 1815 r. w Bojanicach koło Gniezna. Jak większość wybitnych Polaków z Wielkopolski, ukończył gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu. Po ukończeniu dwuletnich studiów na Królewskiej Saskiej Akademii Leśnej w Tharandcie w 1842 r. odbył roczną podróż po Europie, zapoznając się z leśnictwem w różnych krajach. Po powrocie objął w  1843 r. stanowisko nadleśniczego w lasach kórnickich Tytusa  Działyńskiego. Chcąc podnieść kwalifikacje personelu leśnego w majątkach polskich, podsunął Działyńskiemu w 1845 r. myśl o zorganizowaniu polskiej wyższej szkoły leśnej w Kórniku, jednak realizację tego pomysłu uniemożliwiło powstanie 1846 r. Hipolit Trąmpczyński zorganizował wówczas w Kórniku oddział zbrojny, na czele którego udał się do Poznania, by walczyć o zdobycie Cytadeli. Powstańcy kórniccy wpadli w zasadzkę przy wjeździe na Most Chwaliszewski, a ciężko ranny Trąmpczyński został aresztowany i skazany w procesie berlińskim 17 XI 1847 r. na 25 lat twierdzy oraz utratę szlachectwa i majątku.

            Uwolniony z więzienia w czasie Wiosny Ludów w 1848 r., wrócił w Poznańskie i podjął pracę - tym razem w lasach zaniemyskich Heliodora Skórzewskiego. W 1866 r., po usilnych staraniach, doprowadził do powstania Wydziału Leśnego Centralnego Towarzystwa Gospodarczego w Wielkim Księstwie Poznańskim i został wybrany jego prezesem. 

            Od 1858 r. Hipolit Trąmpczyński był członkiem zwyczajnym Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, a od 1864 r. członkiem honorowym Towarzystwa Rolniczo-Przemysłowego w Gostyniu.

Hipolit Trąmpczyński opublikował wiele różnych artykułów fachowych na łamach „Ziemianina” „Gazety Rolniczej”, „Sylwana” i innych czasopism, szerząc nowoczesną wiedzę o leśnictwie wśród właścicieli lasów i słabo wówczas wykształconych leśników. Ostatni, opublikowany w lutym 1867 r. tekst miał charakter programowy i wytyczał Wydziałowi Leśnemu kierunki pracy na przyszłość. Okazało się, że stał się on swoistym testamentem Hipolita Trąmpczyńskiego, który w pełni sił zmarł nagle 29 V 1867 r. w Ulejnie koło Środy.

           

 

 

 

JÓZEF RIVOLI

Urodził się 3 października 1838 w Nowej Wsi pod Swarzędzem. Maturę uzyskał w gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu, po czym w 1858 r. rozpoczął praktykę w pruskich lasach państwowych w Bolewicach.

W 1860 r. Józef Rivoli podjął studia w Królewskiej Saskiej Akademii Leśnej w Tharandcie, które ukończył w 1862 r. W 1863 r. objął stanowisko nadleśniczego w dobrach kórnickich Jana Działyńskiego, który w 1870 r. uczynił go swoim plenipotentem i zarządcą całego swego majątku. Poza działalnością gospodarczą Józef Rivoli prowadził także ożywioną działalność społeczną. W 1868 roku założył w Kórniku jedno z pierwszych w Wielkim Księstwie Poznańskim polskich kółek rolniczych, do którego należało około 140 członków. Rok później założył Kasę Oszczędności i Pożyczek, a w 1873 roku został dyrektorem spółki akcyjnej ds. handlu żelazem „Pług”, założonej z inicjatywy Zygmunta Celichowskiego. Wygłaszał wiele odczytów na temat zasad nowoczesnego rolnictwa, mechanizacji pracy, ale także o wychowaniu młodzieży, języku i kulturze polskiej.

 Należał do założycieli Wydziału Leśnego, utworzonego przy Centralnym Towarzystwie Gospodarczym w 1866 r., pełniąc najpierw funkcję wiceprezesa, a później prezesa w latach 1881-1918. W 1876 roku zaczął wydawać własnym nakładem miesięcznik „Przegląd Leśniczy”, który docierał również do Królestwa Polskiego i do Galicji.

 Po odejściu z Kórnika w 1876 r. zajmował się m.in. urządzaniem lasów i nadzorowaniem gospodarstwa leśnego na terenach całej dawnej Rzeczpospolitej. Odbył też wiele podróży naukowych krajowych i zagranicznych, m.in. w Tatry i Karpaty, do Portugalii, Norwegii, Szwecji, Szwajcarii, Algierii, Włoch oraz kilkakrotnie do Hiszpanii. Publikacja naukowa na temat lasów w Portugalii wydana w języku niemieckim w 1880 r. przyniosła Rivolemu europejski rozgłos i komandorię orderu „De Nostra Senhora da Conceiçâo”, przyznanego w 1886 r. przez króla Portugalii Ludwika I.

W 1877 r. we Lwowie stanął w szeregu inicjatorów powołania do życia galicyjskiego Towarzystwa Leśnego, opracowując wraz z Henrykiem Strzeleckim i Ernestem Tillem statut dla tego towarzystwa. W 1907 r. przewodniczył w Krakowie obradom I Ogólnego Zjazdu Leśników Polskich z trzech zaborów, a w 1909 r. za swoje zasługi otrzymał godność członka honorowego Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego.

            Po odzyskaniu niepodległości po I wojnie światowej, aktywnie włączył się w organizację Sekcji Leśnej na Wydziale Rolniczo-Leśnym Wszechnicy Piastowskiej w Poznaniu, jako pierwszy prodziekan Wydziału i wykładowca kilku przedmiotów oraz autor podręczników akademickich.  

            Jego ogromne zasługi naukowe i organizacyjne zostały docenione w 1922 r., kiedy to wraz z Marią Skłodowską-Curie i Romanem Dmowskim otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Poznańskiego. Rok później Rzeczpospolita nagrodziła go Krzyżem Komandorskim Orderu Polonia Restituta.

            Życie Prof. Józefa Rivolego dobiegło końca 16 lutego 1926 r. Jego osobę i dokonania upamiętniają m.in. pomnik na terenach Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego na Sołaczu w Poznaniu oraz symboliczny nagrobek na cmentarzu parafii św. Jana Vianney’a przy ul. Lutyckiej. Wraz z wybitnym leśnikiem galicyjskim Henrykiem Strzeleckim stał się także patronem prestiżowego Medalu PRO BONO SILVAE, przyznawanego przez Polskie Towarzystwo Leśne za wybitne zasługi dla polskiego leśnictwa.

 

 

KAZIMIERZ WOJCZYŃSKI

Urodził się 30 grudnia 1875 r. w Kłodzisku koło Wronek, gdzie jego ojciec Ignacy był nadleśniczym. W latach 1899-1900 roku studiował w Królewskiej Saskiej Akademii Leśnej w Tharandcie. Po ukończeniu studiów, 1 października 1900 r., rozpoczął pracę w lasach kórnickich na stanowisku adiunkta. Po śmierci nadleśniczego Hipolita Janowskiego w 1903 r., Władysław Zamoyski, właściciel dóbr kórnickich i zakopiańskich, powierzył mu zarząd swych lasów kórnickich.

            Udzielał się także aktywnie w pracy Wydziału Leśnego Centralnego Towarzystwa Gospodarczego. Na trójzaborowym I Zjeździe Leśników Polskich w Krakowie w 1907 r. został wybrany w skład Komisji do opracowania ujednoliconej terminologii leśnej dla wszystkich dzielnic rozbiorowych Polski, W1908 r., po przekształceniu się Wydziału Leśnego CTG w Towarzystwo Leśne w Wielkim Księstwie Poznańskim, został  wybrany człon­kiem zarządu i pełnił  funkcje sekretarza, skarbnika i bibliotekarza; należał do ścisłego grona współpracowników prezesa Towarzystwa - Józefa Rivolego.

            Za zgodą Władysława Zamoyskiego i pod auspicjami Towarzystwa Leśnego Kazimierz Wojczyński rozpoczął w 1908 r. organizowanie corocznych kursów dla borowych w Kórniku wg opracowanego przez siebie programu. W sześciu kursach, które odbyły się przed wybuchem I wojny światowej, przeszkolonych zostało około 150 leśników. Kursy te, z przerwą na lata I wojny światowej, odbywały się w Kórniku do lat 30. XX wieku.

            Po odrodzeniu Rzeczypospolitej, Kazimierz Wojczyński podejmuje w 1920 r. nowe wyzwanie, obejmując stanowisko kierownika powstałej Państwowej Szkoły dla Leśniczych w Margoninie, gdzie pełnił również funkcję nadleśniczego. W sierpniu 1929 r. przeniósł się do Międzychodu, gdzie objął stanowisko nadleśniczego; tam też przeżył okupację niemiecką. Po II wojnie światowej był wykładowcą w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym w Goraju, a po przejściu na emeryturę w 1950 r. przeniósł się do Czarnkowa, gdzie do września 1958 r. pracował w Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. Samotny i schorowany zamieszkał w 1963 r. w Zakładzie „Caritas” w Wieleniu nad Notecią. Tutaj zakończył życie 18 stycznia 1967 r. i został pochowany na cmentarzu Zakładu w Wieleniu.

Władysław Chałupka i Jerzy Flisykowski

Opracowanie w wersji pdf do pobrania -> PlikWręczenie odznaczeń i nagród (PTL 2022)

 


Nadanie członkostwa honorowego PTL - prof. dr hab. Małgorzata Mańka

Wręczenia odznaczenia "Lasom przyjazny" - prof. dr hab. Kazimierz Ilski oraz prof. UAM dr hab. Tadeusz Janicki, nagrody im. prof. Józefa Rivolego - mgr inż. Damian Cichoń

Laureaci nagród Przewodniczącego Oddz. Wielkopolskiego PTL za prace w konferencji naukowej organizowanej przez ID PAN „Drzewa i lasy w zmieniającym się środowisku” - Marta Kujawska (ID PAN), Adrian Kasztelan (Katedra Inżynierii WLiTD UPP), Mikołaj K. Wawrzyniak (ID PAN)
 Debata o lasach - nagranie wydarzenia już dostępne

Szanowni Państwo,


6 kwietnia 2022 r. miałą miejsce „Debata o lasach”. Całe wydarzenie zostało zarejestrowanie i jest dostępne w serwisie YouTube pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=HOylXLCOPpk


W części referatowej można wysłuchać następujących wystąpień:

1. Prof. dr hab. Janusz Olejnik – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Rola lasu w łagodzeniu zmian klimatu w ujęciu chronosekwencyjnym

2. Dr inż. Lech Buchholz – Świętokrzyski Park Narodowy Czy można pogodzić gospodarkę leśną z ochroną naturalnej różnorodności biologicznej leśnej fauny?

3. Dr inż. Janusz Zaleski – Leśnik Gospodarka leśna a zarządzanie lasami - pytania o przyszłość

4. Dr inż. Jędrzej Kasprzak – Stowarzyszenia Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce Przemysł drzewny w Polsce – szanse dalszego rozwoju?

5. Dr Agata A. Konczal – European Forest Institute Governance Programme; Wageningen University and Research Oczekiwania społeczne oraz postrzeganie lasów i leśnictwa

Po referatach miała miejsce druga, dyskusyjna część, do której prowadzi bezpośrednio następujący link: https://youtu.be/HOylXLCOPpk?t=8981

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!Debatach o lasach - rejestracja już otwarta!

Szanowni Państwo,
mamy przyjemność zaprosić na „Debatę o lasach”. Rozpocznie się ona o godzinie 10:00, 6 kwietnia 2022 r. Wydarzenie ma formę on-line i zostanie zrealizowane za pośrednictwem platformy MS Teams oraz przekazu na żywo za pomocą platformy YouTube.


Osoby chcące zabrać głos w debacie prosimy o wypełnienie formularza zaznaczając lub wpisując wszystkie niezbędne informacje. https://transmisje.media/debataolasach

Po przesłaniu odpowiedzi, na podany w ankiecie adres mailowy zostanie przesłana wiadomość z linkiem, za pomocą którego będziecie Państwo mogli dołączyć do seminarium. Platforma MS Teams działa poprzez przeglądarkę internetową (Edge, Chrome, Firefox, itd.) i nie jest konieczne instalowanie dodatkowego oprogramowania.

Pozostałe osoby, chcące uczestniczyć w wydarzeniu jedynie w sposób bierny zachęca-
my do wysłuchania wystąpień oraz dyskusji poprzez streaming na platformie YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=HOylXLCOPpk

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!